Betydning av integrasjon

Hva er integrasjon:

Integrasjon er handlingen om å kombinere, inkorporere og / eller sammenflette deler slik at de utgjør en del av en helhet.

I dag brukes ordet integrasjon mest som et sosialt begrep som omfatter forskjellige felt som sosial, regional, økonomisk, religiøs, rasemessig, organisatorisk integrasjon, etc.

Sosial integrering

Sosial integrasjon er en sosial prosess for inkludering av marginale grupper i samfunnet.

Det endelige målet er sosial utvikling, noe som betyr at hver enkelt med sine rettigheter og plikter vil ha en aktiv rolle i samfunnet de lever i ved å skape et trygt, stabilt og rettferdig samfunn for alle.

Sosial integrasjon er basert på sosial likhet og har menneskelig utvikling som toppunkt.

Tags.:  Teknologi-E-Innovasjon Ord Og Ordtak Generell